dsa
dsa
De Dutch Sourcing Awards 2016
is een initiatief van:

Dutch Sourcing Awards 2011

Winnaar DSA 2011: Philips

Operational Excellence: Philips
Philips heeft op mondiale schaal het totale facility management ondergebracht bij twee leveranciers. Vanuit een oriëntatie gericht op klanttevredenheid en continue prestatieverbetering heeft Philips grote kostenvoordelen behaald. Het project heeft geleid tot een volledig uniforme en gestandaardiseerd total facilities management in zeventig landen, waarbij wereldwijd maar met twee dienstverleners wordt gewerkt. Philips heeft een nieuw performance management systeem neergezet en een op output gebaseerde gestandaardiseerde aanpak voor facility management.

Sustainability: Rabobank

Rabobank Nederland heeft gerealiseerd dat alle medewerkers en gasten van de bank nu honderd procent duurzame koffie drinken. Vanwege de visie op sustainability in de keten heeft het project geleid tot kwaliteitsverbetering voor gebruikers, lange termijn afnamegarantie bij lokale boeren, hergebruik van bet koffieresidu, vermindering van het watergebruik en volledig CO2 neutrale opslag en verwerking bij koffiebranderij. Daarnaast heeft het project een financiële besparing van bijna twintig procent opgeleverd.

Step Change: Enexis

Enexis heeft door een integrale TCO aanpak bij de inkoop van 'mobiele werkplaatsen' - de auto's van monteurs – haar wagenpark gestructureerd en gestandaardiseerd. Met oog voor standaardisatie, transparantie en duurzaamheid, is de inkoop op een andere wijze neergezet met de gebruikers en het primaire proces als centrale aandachtspunt. Het project resulteerde in standaard ingerichte rijdende werkplaatsen, nieuwe gestructureerde service- en onderhoudsprocessen en tien procent reductie van CO2 uitstoot.

Archief

DSA 2007

DSA 2008

DSA 2010

DSA 2011

DSA 2012

DSA 2013

DSA 2014