dsa
dsa
De Dutch Sourcing Awards 2016
is een initiatief van:

Reglement Dutch Sourcing Awards 2016

Dutch Sourcing Awards

 1. De Dutch Sourcing Awards worden jaarlijks uitgereikt aan Nederlandse inkoopteams die een topprestatie hebben neergezet in een van de volgende categorieën: Operational Excellence, Step Change, Human Capital en Sustainability.
 2. Daarnaast wordt er een overall prijs uitgereikt. Deze prijs gaat naar het team dat de meest indrukwekkende prestatie heeft neergezet. De overall winnaar is niet per definitie een categoriewinnaar, maar kan ook een team zijn dat in meerdere categorieën genomineerd is en wiens overall inspanning bewonderenswaardig is.

De prijs

 1. De Dutch Sourcing Awards bestaan uit een trofee voor de winnaar van elk van de categorieën en de winnaar van de overall Dutch Sourcing Award.
 2. De winnaars van de Dutch Sourcing Awards zijn voor het eerstvolgende jaar uitgesloten van deelname in dezelfde categorie. De winnaars kunnen zich echter wel inschrijven voor de overige categorieën.

Deelname

 1. Deelname aan de wedstrijd staat uitsluitend open voor inkoopteams werkzaam in en vanuit Nederland of voor een in Nederland gevestigde organisatie.
 2. Inschrijvingen moeten worden ingediend door een persoon werkzaam binnen de inkoopfunctie. Zijn of haar contactgegevens moeten vermeld worden op het inschrijvingsformulier.
 3. Dienstverleners, zoals consultants, softwarebedrijven, public relations bedrijven, enzovoorts, mogen helpen bij het opstellen van de inschrijving, maar zij mogen deze niet indienen namens de klant.
 4. Door deelname erkent het deelnemende team op de hoogte te zijn van en akkoord te zijn met de inhoud van dit reglement.
 5. De initiators van de Dutch Sourcing Awards zijn niet aansprakelijk voor deelnemers en/of derden die menen schade te ondervinden van deelname en/of de uitslag van deze competitie.
 6. Nominaties en prijzen worden alleen toegekend indien het deelnemende team tenminste door een persoon vertegenwoordigd wordt tijdens de uitreiking op donderdag 10 april 2016. Deelnemende teams moeten hiertoe tenminste een plaats à € 250,- boeken. Bij afwezigheid zal de prijs aan een ander team worden toegekend.

Inzendingsvorm

 1. Iedere inschrijving wordt slechts in één categorie beoordeeld:

  a) Deelnemers kunnen zich alleen inschrijven voor de vier bovengenoemde categorieën, zij kunnen zich niet inschrijven voor de overall prijs.

  b) De juryleden behouden zich het recht voor een aanmelding te verplaatsen naar een andere categorie als zij dit geschikter achten.

  c) Als er geen categorie geselecteerd is door het deelnemende team, wordt er een categorie toegewezen door de jury.
 2. Inschrijvingen moeten bestaan uit een schriftelijk statement van niet meer dan drie pagina’s A4, welke duidelijk het project of het initiatief omschrijft dat het team heeft ondernomen en de voordelen dat het heeft voortgebracht. De inschrijving moet geschieden middels het op de website beschikbare inschrijvingsformulier.
 3. Extra materiaal mag, indien gewenst, meegestuurd worden bij inschrijving, zoals steunbetuigingen van collega’s en/of leveranciers. Dit moet echter beperkt zijn tot 20 pagina’s A4 en mag geen informatie bevatten die centraal staat in de case; de juryleden verwachten deze informatie in de drie pagina’s tellende inschrijving.
a) Ondersteunende informatie dient elektronisch aangeleverd te worden en moet in Word (.doc), Excel (.xls), PowerPoint (.ppt) of PDF (.pdf) format zijn.
 4. Deelnemende teams dienen het bedrijfslogo in EPS format aan te leveren.

Jurysamenstelling en werkwijze

 1. Een door de initiators van de Dutch Sourcing Awards samengestelde jury zal op objectieve wijze de deelnemende teams beoordelen op basis van de aangeleverde inschrijvingen.
  a) De jury zal bestaan uit inkoopmanagers, inkoopdirecteuren, inkoophoogleraren en mensen die aan de ontwikkeling van het inkoopvakgebied een significante bijdrage hebben geleverd.
 2. Bij de beoordeling van de inzendingen stelt de jury allereerst vast of aan dit reglement is voldaan. Uit alle inzendingen worden door de jury maximaal vier deelnemers per categorie geselecteerd die genomineerd worden; de deelnemers worden geïnformeerd over de nominaties. De genomineerden moeten het project of initiatief aan de jury presenteren. Uit de genomineerden kiest de jury uiteindelijk de winnaar per categorie en een overall winnaar.
 3. De beoordeling zal door de jury plaatsvinden. Het juryrapport over alle genomineerden en de uiteindelijk gekozen winnaar zal tegelijkertijd met de juryuitspraak openbaar worden gemaakt ten overstaan van alle genodigden.

  a) Elke genomineerde organisatie ontvangt een juryrapport.
 4. Indien juryleden zijn verbonden met een deelnemend team in de vorm van arbeidsovereenkomst of eigendom, is het betreffende jurylid uitgesloten van stemming in de betreffende categorie.
 5. De uitspraak van de jury is bindend. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 6. De juryleden zijn niet aansprakelijk en kunnen niet worden aangesproken op de uitslag.

Tijdschema

 1. Inschrijving tot vrijdag 7 oktober 2016.
 2. Bekendmaking genomineerden op donderdag 27 oktober 2016.
 3. Presentaties genomineerden aan de jury vrijdag 11 november 2016.
 4. Uitreiking Dutch Sourcing Awards maandag 21 november 2016.

Voorbehoud

De initiators van de Dutch Sourcing Awards behouden zich het recht voor om de bepalingen van onderhavig reglement en de samenstelling van de jury geheel of gedeeltelijk te wijzigen.